APPNET – TRUNG TÂM ĐÀO TẠO DIGITAL MARKETING

“THỰC CHIẾN NGAY TRONG KHÓA HỌC”

ĐÀO TẠO DIGITAL MARKETING TẠI TP.HCM

Bạn nhận được gì tại APPNET

Tính thực dụng cao

Các học viên khi tham gia khóa học tại APPNET sẽ được trang bị một nền tảng kiến thức vững vàng và hoàn toàn vận dụng tốt vào công việc thực tiễn. Đây chính là một trong số các điều đã được học viên của chúng tôi đánh giá cao sau khoá học tại trung tâm.

Thời gian linh hoạt

Đa phần các khóa học đều được trung tâm phân bố thời gian linh hoạt với học viên.
Với thời lượng 3 tiếng 1 buổi và 1 tuần sẽ học thứ 2 – 4 – 6 hoặc thứ 3 – 5, điều đó sẽ giúp cho học viên có thể tham gia khoá học mà không ảnh hưởng đến thời gian làm việc tại nơi công tác.

ĐÀO TẠO DIGITAL MARKETING TẠI TP.HCM

Bạn nhận được gì tại APPNET

Tính thực dụng cao

Các học viên khi tham gia khóa học tại APPNET sẽ được trang bị một nền tảng kiến thức vững vàng và hoàn toàn vận dụng tốt vào công việc thực tiễn. Đây chính là một trong số các điều đã được học viên của chúng tôi đánh giá cao sau khoá học tại trung tâm.

Thời gian linh hoạt

Đa phần các khóa học đều được trung tâm phân bố thời gian linh hoạt với học viên.
Với thời lượng 3 tiếng 1 buổi và 1 tuần sẽ học thứ 2 – 4 – 6 hoặc thứ 3 – 5, điều đó sẽ giúp cho học viên có thể tham gia khoá học mà không ảnh hưởng đến thời gian làm việc tại nơi công tác.

ĐÀO TẠO DIGITAL MARKETING TẠI TP.HCM

Bạn nhận được gì tại APPNET

Tính thực dụng cao

Các học viên khi tham gia khóa học tại APPNET sẽ được trang bị một nền tảng kiến thức vững vàng và hoàn toàn vận dụng tốt vào công việc thực tiễn. Đây chính là một trong số các điều đã được học viên của chúng tôi đánh giá cao sau khoá học tại trung tâm.

Thời gian linh hoạt

Đa phần các khóa học đều được trung tâm phân bố thời gian linh hoạt với học viên.
Với thời lượng 3 tiếng 1 buổi và 1 tuần sẽ học thứ 2 – 4 – 6 hoặc thứ 3 – 5, điều đó sẽ giúp cho học viên có thể tham gia khoá học mà không ảnh hưởng đến thời gian làm việc tại nơi công tác.

CÁC KHÓA HỌC CHÍNH

CÁC KHÓA HỌC CHÍNH

Xem lich học

Xem lich học

Xem lich học

Xem lich học

CHÍNH SÁCH DÀNH CHO HỌC VIÊN

Rất nhiều ưu đãi khi đăng ký khóa học

Là một thành viên của đại gia đình APPNET các bạn sẽ được tham gia các buổi học ngoại khóa với chương trình được nâng cao hơn. Ngoài ra, các bạn còn được nhận những ưu đãi khác khi là học viên cũ

Trung tâm thường xuyên tổ chức các buổi ngoại khóa miễn phí, với những chia sẻ tâm huyết từ những chuyên gia hàng đầu lĩnh vực Digital Marketing. Thông qua các các buổi học viên có cơ hội trao đổi , giải quyết những vướng mắc trong quá trình làm việc. Đồng thời cũng là dịp để các học viên liên tục cập nhật những kiến thức mới trong ngành.