[Mini Workshop] Thiết Kế Website 0 Đồng

MINI WORKSHOP
THIẾT KẾ WEBSITE 0 ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NGAY


20+
Người Đã Đăng Ký Tham Gia Buổi Chuyên Đề Và Vẫn Đang Tiếp Tục…

Đăng Ký Ngay

Đối tượng tham gia

Những người chưa biết thiết kế website

Những người mới bắt đầu tìm hiểu về thiết kế website

Những người đang kinh doanh hoặc đã có doanh nghiệp riêng

Những học viên cũ của APPNET

Thời gian và Địa Điểm Tổ Chức

  • Thời Gian: 9:00 sáng 29/07/2018
  • Địa Điểm: Lầu 1, Võ Văn Tần, Quận 3, HCM
  • Hotline: 0915 639 449

Nội Dung Chương Trình

Chương 1: Làm quen với Blogspot
Chương 2: Tạo và cấu hình Blogspot
Chương 3: Cài giao diện và hoàn thiện Website
Chương 4: Backup Website
Chương 5: Cách viết bài chuẩn SEO trên website

Đối tượng tham gia

Những người chưa biết thiết kế website

Những người mới bắt đầu tìm hiểu về thiết kế website

Những người đang kinh doanh hoặc đã có doanh nghiệp riêng

Những học viên cũ của APPNET

Nội Dung Chương Trình

Chương 1: Làm quen với Blogspot

Chương 2: Tạo và cấu hình Blogspot

Chương 3: Cài giao diện và hoàn thiện Website

Chương 4: Backup Website

Chương 5: Cách viết bài chuẩn SEO trên website

ĐĂNG KÝ THAM GIA BUỔI MINI WORKSHOP

THIẾT KẾ WEB 0 ĐỒNG

Thời Gian Còn

 
 

ĐĂNG KÝ NGAY

    Đánh giá