Mini WorkShop
THIẾT KẾ & MÀU SẮC
9AM 26/08/2018

Không cần Photoshop

Mini WorkShop sẽ chỉ cho bạn những công cụ đơn giản nhất nhưng vẫn chuyên nghiệp.

Chương trình:

Chương 1: Xác Định Đối Tượng Cần Thiết Kế
Chương 2: Màu Sắc Trong Thiết Kế Hình Ảnh
Chương 3: Màu Sắc Trong Thiết Kế Website
Chương 4: Các Tips để bài viết thu hút hơn
Chương 5: Cách thiết kế kế hình ảnh
Chương 6: Các thiết kế Video quảng cáo

Đăng Ký ngay

Video Demo Mini WorkShop

Không cần Photoshop

Mini WorkShop sẽ chỉ cho bạn những công cụ đơn giả nhất nhưng vẫn chuyên nghiệp.

Đăng Ký Ngay

Video Về Thời Trang

ĐĂNG KÝ THAM GIA BUỔI MINI WORKSHOP

THIẾT KẾ & MÀU SẮC

Thời Gian Còn

 
 

ĐĂNG KÝ NGAY

    ĐĂNG KÝ NGAY
    HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ