Các tiện ích mở rộng trong Google AdWords

Google AdWords cho phép ta mở rộng thêm nhiều giá trị hoặc thông tin cho quảng cáo tìm kiếm. Đây được gọi là mở rộng quảng cáo. Tiện ích mở rộng quảng cáo giúp quảng cáo của doanh nghiệp bạn thêm phần hấp dẫn và người dùng có nhiều tùy chọn để vào xem thông tin bạn chia sẻ khi họ tìm kiếm.

tien-ich-mo-rong-trong-google-adwords

Các tiện ích mở rộng trong Google AdWords

  • Tiện ích rộng vị trí (Location Extensions)

Tiện ích mở rộng vị trí cho phép bạn thêm các thông tin vị trí và bản đồ trên quảng cáo của bạn. Để sử dụng các phần mở rộng, bạn có thể chèn địa chỉ của bạn bằng tay hoặc liên kết tài khoản AdWords của bạn vào tài khoản Google+ địa phương (www.google.com/local) của bạn.

tien-ich-mo-rong-vi-tri-trong-google-adwords

  • Tiện ích mở rộng cuộc gọi (Call Extensions)

Các tiện ích cuộc gọi cho phép bạn hiển thị số điện thoại trong quảng cáo. người dùng có thể nhấp và gọi trực tiếp đến bạn.

tien-ich-mo-rong-cuoc-goi-trong-google-adwords

  • Tiện ích mở rộng xã hội (Social Extensions):

Các tiện ích xã hội cho biết có bao nhiêu người dùng Google+ có +1 hoặc theo dõi thương hiệu. Điều này cung cấp thêm sự liên quan của social trên kết quả tìm kiếm và cũng là một đóng góp cho điểm chất lượng của quảng cáo.

  • Tiện ích mở rộng xếp hạn (Seller Ratings): 

Google sẽ xem xét trang web, nếu đạt chuẩn sẽ hiển thị thông tin đánh giá cùng với quảng cáo văn bản của bạn. Điều này rất hữu ích nếu bạn có xếp hạng xuất sắc.

tien-ich-mo-rong-xep-han-trong-google-adwords

  • Tiện ích mở rộng liên kết trang web (Sitelink)

Liên kết trang web cho phép quảng cáo của bạn hiển thị lên đến sáu liên kết bổ sung cho mỗi URL đích duy nhất. Mỗi liên kết được giới hạn trong 35 ký tự.

tien-ich-mo-rong-lien-ket-trang-trong-google-adwords

  • Phần mở rộng Offer  

Bằng cách liên kết tài khoản AdWords của bạn vào tài khoản Google Merchant Center. Tính năng sẽ giúp cho nhà quảng cáo có cơ hội đính kèm thông tin khuyến mãi trong quảng cáo nhằm kích thích người dùng nhấp chuột vào quảng cáo. Một khi người dùng click vào liên kết “View offer” trên quảng cáo, họ sẽ được đưa đến một trang lưu trữ của Google nơi họ có thể xem thông tin khuyến mãi hoặc in hoặc lưu trữ nó trực tuyến (www.google.com/offers).

tien-ich-mo-rong-offer-trong-google-adwords

  • Image Extensions:

Có thể quảng bá sản phẩm thông qua hình ảnh

tien-ich-mo-rong-hinh-anh-trong-google-adwords